CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCAŢIE INCLUZIVĂ „ ELENA DOAMNA ” FOCSANI

Scolarizeaza elevi cu toate tipurile de deficienta pentru:

-Învatamant prescolar

-Învatamant primar si gimnazial

-Învatamant liceal – Profil real – Filiera teoretica – Specializarea: Stiinte ale naturii – invatamant de zi clasele IX- XII

-Învatamant liceal – Filiera tehnologica – Domeniul Industrie textila si pielarie – Calificarea – Confectioner produse textile – invatamant de zi clasele IX- X

-Învatamant arte si meserii – domeniul: Industrie textila si pielarie – durata 3,5 ani – calificarea profesionala: Lucrator in tricotaje confectii: clasa a XI-a – scoala de arte si meserii – invatamant de zi – lucrator in tricotaje confectii clasa a XII-a – scoala arte si meserii – invatamant de zi – lucrator in tricotaje confectii

-Învatamant postliceal – invatamant de zi – durata 3 semestre, profil optica medicala – specializare optician

Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva „ Elena Doamna ” Focsani scolarizeaza elevi cu nevoi educative speciale ( indiferent de deficienta), prin programe educationale specializate de logopedie, terapii specifice de compensare polisenzoriala, consiliere psiho-individuala si de grup, adaptate particularitatilor psiho-individuale prin programe de interventie personalizate.

Mentionam ca masa si cazarea sunt gratuite la internatul scolii.